Ve stavebnictví podnikáme od roku 1993

Nabízíme zákazníkům služby v oblasti zemních prací, výstavby inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch.

Naše činnost

Nabízíme kompletní portfolio služeb, které předchází úspěšnému projektu.  

Výkopové práce

Příprava pozemků ke stavbě pomocí moderní stavebních techniky. 

Vodohospodářské stavby

Zajistíme kompletní výstavbu vodovodních a kanalizačních řádů. 

Inženýrské stavby

Kompletní zasíťování stavebních pozemků a výstavba základových desek. 

Dopravní stavby

Kompletní realizace komunikací, chodníků, parkovišť a zpevněných odstavných ploch. 

Ostatní činnost

Provádíme tlakové zkoušky, řízené protlaky a zkoušky průchodnosti potrubí. 

Dokončovací práce

Kompletní úklid stavby, dokončovací práce, bezproblémové předání. 

Za 30 let na českém trhu jsme udělali velké množství úspěšných zakázek.