Ve stavebnictví podnikáme od roku 1993. Nabízíme zákazníkům služby
v oblasti zemních prací, výstavby inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch.
Naše realizace

Naše činnost

Nabízíme kompletní portfolio služeb, které předchází úspěšnému projektu.

Výkopové práce

Příprava pozemků ke stavbě pomocí moderní stavebních techniky.

Vodohospodářské stavby

Zajistíme kompletní výstavbu vodovodních a kanalizačních řádů.

Inženýrské stavby

Kompletní zasíťování stavebních pozemků a výstavba základových desek.

Dopravní stavby

Kompletní realizace komunikací, chodníků, parkovišť a zpevněných odstavných ploch.

Ostatní činnost

Provádíme tlakové zkoušky, řízené protlaky a zkoušky průchodnosti potrubí.

Dokončovací práce

Kompletní úklid stavby, dokončovací práce, bezproblémové předání.

Naše realizace

Za 25 let na českém trhu jsme udělali velké množství úspěšných zakázek.
Prohlédněte si nějaké.


Rekonstrukce komunikací v MO Pardubice VI (ul. Kokešova)

Předmět realizace: kompletní vybudování chodníků, parkovacích stání a obslužné komunikace vč. asfaltových povrchů


ZTV Borek u Sezemic

Předmět realizace: výstavba inženýrských sítí pro výstavbu nových RD


Obec Nové Hrady

Předmět realizace: infrastruktura Z2 a Z3 pro výstavbu nových RD
oprava komunikace v obci
oprava a výstavba nové části kanalizace


ZTV pro výstavbu nových RD - Počáply u Sezemic

Předmět realizace: výstavba inženýrských sítí - kanalizační a vodovodní řád, plynovod


Rekonstrukce komunikací v MO Pardubice VI (ul. U Bylanky)

Předmět realizace: kompletní vybudování chodníků, parkovacích stání a obslužné komunikace vč. asfaltových povrchů


ZTV pro výstavbu nových RD - Staré Hradiště, Ohrazenice

Předmět realizace: výstavba inženýrských sítí - kanalizační a vodovodní řád, plynovod, komunikace


Místní komunikace v Hostovicích

Předmět realizace: oprava komunikace, vybudování chodníků ze zámkové dlažby, komunikace - asfaltový povrch


Mnichovo Hradiště - Dobrá Voda - Lhotice

Předmět realizace:výstavba vodovodního řádu (4 535m) včetně vodovodních přípojek


Rekonstrukce ul. Polní - Nemošice

Předmět realizace: rekonstrukce ulice, vybudování chodníků, parkovacích stání a komunikace


Vodovod Údrnice

Předmět realizace:výstavba vodovodního řádu (2 614m) včetně vodovodních přípojek
oprava komunikace, zpevněné plochy, opěrná zeď
chodníky, asfaltový povrch


Oprava chodníků v obci Dolany při silnici 3239

Předmět realizace: rekonstrukce chodníků, zámková dlažba
obrubníky, vjezdy k jednotlivým RD


Doubravice u Dvora Králové

Předmět realizace: rekonstrukce vodovodního řádu